Cân điện tử CAS

Đầu cân điện tử CAS CI-200D/201D

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử CAS NC-1

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân phân tích CAS CBL

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Đầu cân điện tử CAS BI

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân tính tiền CAS ER JR

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử đếm CAS EC-II

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử CAS ED/ED-H

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân tính tiền CAS AP-1

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử CAS PW-II

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử CAS SW-II

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân in hóa đơn CT 100

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân đơn giản SH

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân đơn giản ED-H

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân in tem nhãn CL5200J-P

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân bàn xách tay PB

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân tính tiền ER PLUS

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân in nhãn CL5000-B

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân bàn điện tử HB

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân bàn điện tử BW-1N

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân bàn điện tử CWP

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu