Cân giá rẻ

Cân nhà bếp GS SHINKO

Nhà sản xuất: GS SHINKO
Bảo hành: 12 tháng

Cân nhà bếp KD-402

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử JADEVER JWO

Nhà sản xuất: JADEVER
Bảo hành: 12 tháng

Cân nhà bếp MH-693

Nhà sản xuất: MH
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử giá rẻ HG

Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử làm bánh KD-406

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử KD 200

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử KD 160

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử giá rẻ K-CB

Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử giá rẻ K-EB

Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử Tanita KD-192

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử CL Ohaus

Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử Tanita KD-404

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu