Cân kỹ thuật

Cân điện tử 30kg

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử 15kg

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu