Cân METTLER TOLEDO

Cân pha sơn BBA242

Nhà sản xuất: Mettler toledo
Bảo hành: 18 tháng

Bộ chỉ thị B520

Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng

Bộ chỉ thị IND320

Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 12 tháng

Bộ chỉ thị IND246

Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 12 tháng

Bộ chỉ thị IND231/IND236

Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng

Cân bàn điện tử BBA238

Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng

Cân đếm TCII

Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng

Cân bàn điện tử BBA211

Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu