Cân thủy sản

Cân điện tử JWP Jadever

Nhà sản xuất: JADEVER
Bảo hành: 18 tháng

Cân thủy sản

Nhà sản xuất: Mettler
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử SUPER SS

Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 12 tháng

Cân thủy sản FW500

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 12 tháng

Cân thủy sản TD-U

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Cân chống nước HL-WP

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng

Cân chống nước YSW

Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 12 tháng

Cân thủy sản SK-WP

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng

Cân phân tích chống nước CJ

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu