Đầu cân điện tử

Đầu cân YHT3

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân TD-WI 1

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử IDS 701

Nhà sản xuất: LC
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân P5 S+

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử A12

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân FB-530

Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử DI-28SS

Nhà sản xuất: DIGI
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân Kingbird

Nhà sản xuất: Mettler toledo
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử AD-4329A

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử CAS CI-201A

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử TD-W

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử TD-P1

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử TD-I1

Nhà sản xuất : Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử YAOHUA T7E

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử T31P Ohaus

Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử DI-80

Nhà sản xuất: DIGI
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử JWI-700C

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân LP7516

Nhà sản xuất: LC
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân R320

Nhà sản xuất: Rinstrum
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử R420

Nhà sản xuất: Rinstrum
Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu