Đầu cân điện tử

Đầu cân R320

Nhà sản xuất: Rinstrum
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử R420

Nhà sản xuất: Rinstrum
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân DIGI 81

Nhà sản xuất: DIGI
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân TD-WI

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân Din III Amcell

Nhà sản xuất: Amcell
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân AD-4401

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân LP7516

Nhà sản xuất: LC
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử JWI-700C

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử DI-80

Nhà sản xuất: DIGI
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân T31P Ohaus

Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân T7E

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân TD-I1

Nhà sản xuất : Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân TD-P1

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân TD-W

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân CAS CI-201A

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân AD-4329A

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân Kingbird

Nhà sản xuất: Mettler toledo
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân DI-28SS

Nhà sản xuất: DIGI
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân FB-530

Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu