Đầu cân điện tử

Đầu cân A12

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân P5 S+

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân IDS 701

Nhà sản xuất: LC
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân TD-WI 1

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân YHT3

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu