Đầu cân điện tử

Đầu cân điện tử TD-I1

Nhà sản xuất : Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân Kingbird

Nhà sản xuất: Mettler toledo
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân FB-530

Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân P5 S+

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử IDS 701

Nhà sản xuất: LC
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân TD-WI 1

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu