Loadcell Bongshin

Loadcell CDES

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell OSWC

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell OBBS

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell OBUH

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell CBES

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell Bongshin OBU

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell DSCK

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell DBBP

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell DBBP 1T

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Hộp nối tín hiệu SBAG

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell OSBK

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell CR

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell OBU 3-30KG

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell CDBH

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell OBU 50KG

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell OSBHB

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Loadcell DBBP 100KG

Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu