Phụ kiện cân

Bảng đèn cân điện tử

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng

Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell KM-02A

Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng

Mắt trâu dành cho loadcell

Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng

Adapter dành cho cân điện tử

Nhà sản xuất: Unknow
Bảo hành : 12 tháng

Dây tín hiệu cân điện tử

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 12 tháng

Bình acquy dành cho cân điện tử

Bảo hành: 6 tháng
Nhà sản xuất: HZ

Hộp nối tín hiệu loadcell 4-6-8

Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng

Chân lắc loadcell

Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 12 tháng

Thương hiệu