Sản phẩm

Cân điện tử JADEVER SNUG III

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử JADEVER JWN

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử CAS HD

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Đầu cân điện tử JADEVER JWI-501

Nhà sản xuất: JADEVER
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử PA OHAUS

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Đầu cân điện tử CAS CI-201A/B

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân tính tiền METTLER TOLEDO BCOM

Nhà sản xuất: METTLER TOLEDO
Bảo hành: 18 tháng

Đầu cân điện tử CAS CI-1580A

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Đầu cân điện tử JWI-3000

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử Tanita KD-404

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử CL Ohaus

Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử Tanita KD-192

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử giá rẻ K-EB

Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử giá rẻ K-CB

Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử KD 160

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử KD 200

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử làm bánh KD-406

Nhà sản xuất: Tanita
Bảo hành: 12 tháng

Cân điện tử giá rẻ HG

Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 12 tháng

Cân nhà bếp MH-693

Nhà sản xuất: MH
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử CAS CI-200D/201D

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu