Cân phân tích

Cân điện tử 4 số lẻ

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Cân phân tích TDP-A

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu