giỏ hàng
Tìm kiếm:
Cân điện tử Ohaus PX

Cân điện tử Ohaus PX

Liên hệ
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Cân bỏ túi giá rẻ

Cân bỏ túi giá rẻ

Giá: 349.000đ
Mức cân: 100g, 200g
Nhà sản xuất: MH
Bảo hành: 12 tháng
Cân bỏ túi hộp thuốc

Cân bỏ túi hộp thuốc

Giá: 349.000đ
Mức cân: 100g, 600g
Nhà sản xuất: MH
Bảo hành: 12 tháng
Notebook

Notebook

Giá: 699.000đ
Mức cân: 1kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Cân bỏ túi POCKET FEM

Cân bỏ túi POCKET FEM

Giá: 449.000đ
Mức cân: 200g
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 12 tháng
Cân mini bỏ túi MH-390

Cân mini bỏ túi MH-390

Giá: 499.000đ
Mức cân: 300g
Nhà sản xuất: MH
Bảo hành : 12 tháng
BCE 224i 1S

BCE 224i 1S

Liên hệ
Mức cân: 220g
Nhà sản xuất: Sartorius
Bảo hành: 12 tháng
Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius Entris 224i-1S

Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius Entris 224i-1S

Liên hệ
Mức cân: 220g
Sai số: 0.0001g
Bảo hành: 18 tháng
Nhà sản xuất: Sartorius
Cân WH B07

Cân WH B07

Giá: 249.000đ
Mức cân : 2kg, 3kg
Nhà sản xuất: Weiheng
Bảo hành: 3 tháng
Cân treo CAS IE 1700

Cân treo CAS IE 1700

Liên hệ
Mức cân: 100kg, 200kg, 300kg, 500kg, 1 tấn
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Cân treo Caston THZ

Cân treo Caston THZ

Liên hệ
Mức cân: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
ATY224R

ATY224R

Liên hệ
Mức cân: 220g
Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 18 tháng
Cân Ohaus PJX

Cân Ohaus PJX

Liên hệ
Mức cân: 40g, 160g, 240g, 320g, 500g
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
TX/TXB/TW Series

TX/TXB/TW Series

Liên hệ
Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 18 tháng
Cân Shimadzu UW

Cân Shimadzu UW

Liên hệ
Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 18 tháng
Cân Shimadzu UX

Cân Shimadzu UX

Liên hệ
Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 18 tháng
Cân Shimadzu BL2200H

Cân Shimadzu BL2200H

Liên hệ
Mức cân: 2200g
Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 18 tháng
Cân Shimadzu UW6200H

Cân Shimadzu UW6200H

Liên hệ
Mức cân: 6200g
Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 18 tháng
Cân KSB

Cân KSB

Giá: 649.000đ
Mức cân: 600g, 1kg, 3kg, 6kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Cân FEH

Cân FEH

Giá: 699.000đ
Mức cân: 600g, 1kg, 3kg, 5kg
Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 12 tháng