giỏ hàng
Tìm kiếm:
Cân bàn 100kg Amcells B19

Cân bàn 100kg Amcells B19

Giá: 2.699.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Amcells
Bảo hành: 18 tháng
TPS FI

TPS FI

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 1.5 tấn, 2 tấn, 3 tấn
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử UTE UPA Q 30kg

Cân điện tử UTE UPA Q 30kg

Giá: 1.199.000đ
Mức cân: 30kg
Nhà sản xuất: UTE
Bảo hành: 12 tháng
Marcus TD AW 30

Marcus TD AW 30

Giá: 2.299.000đ
Mức cân: 30kg
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Ohaus R21PE30

Ohaus R21PE30

Giá: 5.499.000đ
Mức cân: 30kg
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
TPS30 Super SS

TPS30 Super SS

Giá: 2.699.000đ
Mức cân: 30kg
Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 12 tháng
Vibra HAW 30kg

Vibra HAW 30kg

Giá: 2.399.000đ
Mức cân: 30kg
Nhà sản xuất: Vibra
Bảo hành : 18 tháng
Cân bàn điện tử BBA238

Cân bàn điện tử BBA238

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn điện tử BBA211

Cân bàn điện tử BBA211

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn điện tử B19S

Cân bàn điện tử B19S

Liên hệGiá: 3.099.000 - 5.999.000
Mức cân: 30kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg
Nhà sản xuất: Amcells
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn ghế 100kg B19 Amcells USA

Cân bàn ghế 100kg B19 Amcells USA

Giá: 2.999.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Amcells USA
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn TCS-P 100kg Bluetooth

Cân bàn TCS-P 100kg Bluetooth

Giá: 2.799.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: HCT
Bảo hành: 12 tháng
Cân bàn ghế A12E 100kg

Cân bàn ghế A12E 100kg

Giá: 2.999.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Loadcell Mavin NA4

Loadcell Mavin NA4

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mavin
Bảo hành: 12 tháng
Cân bàn A12E 100kg

Cân bàn A12E 100kg

Giá: 2.699.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn Jadever JWI 2100 100kg

Cân bàn Jadever JWI 2100 100kg

Giá: 3.399.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn Yaohua T7E 100kg

Cân bàn Yaohua T7E 100kg

Giá: 2.999.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn Ohaus T24PE 100kg

Cân bàn Ohaus T24PE 100kg

Giá: 3.999.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Cân tính tiền chống nước QUA 832

Cân tính tiền chống nước QUA 832

Giá: 1.599.000đ
Mức cân: 30kg
Nhà sản xuất: QUA
Bảo hành: 12 tháng
Cân bàn Yaohua A15E

Cân bàn Yaohua A15E

Giá: 3.099.000đ
Mức cân: 60kg, 100kg. 150kg, 200kg, 300kg
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng