giỏ hàng

Hiệu chuẩn cân điện tử Super SS

Khi sử dụng cân điện tử trong một thời gian dài, chúng ta cần phải thường xuyên hiệu chuẩn cân để cho cân luôn được chính xác và ổn định.Dưới đây là cách hiệu chuẩn cân điện tử Super SS.

Hướng dẫn cài đặt thông số cân điện tử Super SS

Hướng dẫn sử dụng cân điện tử Super SS

Phương pháp hiệu chuẩn 1 bước.

B1: Tháo nắp công tắc ở dưới cân, gạt mở công tắc để bắt đầu hiệu chuẩn.

B2: Khi màn hình cân bắt đầu đếm ngược, nhấn và giữ phím [TARE] , sau đó màn hình sẽ hiển thị ' CAL' , khi này trên cân không để bất cứ vật gì, màn hình sẽ hiển thị '0' , nhấn phím [TARE] để xác nhận.

B3: Màn hình sẽ nhấp nháy trọng lượng hiệu chuẩn, VD 6000.

B4: Đặt đúng trọng lượng hiệu chuẩn lên cân, VD 6000, nhấn [TARE] để xác nhận.

B5: Màn hình sẽ hiển thị 'CAL END' sau đó trở lại chế độ cân bình thường.

B6: Chuyển công tắc hiệu chuẩn tại vị trí OFF, sau đó kiểm tra lại trọng lượng cân.

Phương pháp hiệu chuẩn nhiều bước:

B1: Bật công tắc hiệu chuẩn ở mặt dưới của cân.

B2: Nhấn đồng thời 2 phím [SET/0~9] [ON/ZERO], chọn số trọng lượng cân, đơn vị kg hay Lb, chức năng đếm, nhấn phím [TARE] để xác nhận.Sau đó màn hình hiển thị 'c', 'c' là trọng lượng tối đa, nhấn phím [SET/0~9] để chọn c-600, c-1500, c-3000, c-6000, c-15H9, c-30H9, nhấn phím [TARE] để xác nhận.

B3. Màn hình sẽ hiển thị 1/3 trọng lượng max, sau đó hiển thị  '0', nếu không hiển thị, nhấn phím[ON/ZERO].

B4: Đặt trọng lượng hiển thị lên trung tâm cân, chờ ổn định, sau đó nhấn [TARE], tiếp theo lần lượt đặt 2/3 và trọng lượng tối đa lên cân, nhấn phím [TARE] để xác nhận.

B5: Bây giờ màn hình sẽ hiển thị 'c - 0', 'c' nhấp nháy, tiếp theo chúng ta có thể tăt máy và mở lại kiểm tra trọng lượng cân.

B6: Khóa công tắc hiệu chuẩn.