Cân sàn điện tử

Cân sàn điện tử 3 tấn

Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 18 tháng

Cân sàn điện tử 2 tấn

Nhà sản xuất: LC
Bảo hành : 18 tháng

Thương hiệu