giỏ hàng

Hướng dẫn CAL cân điện tử CUX II Vibra

Trong quá trình sử dụng  cân điện tử CUXII, tùy theo nhu cầu sử dụng ở từng thời điểm mà chúng ta cần hiệu chuẩn lại cân cho phù hợp với đơn vị đo lường hiện nay, cách hiệu chuẩn tương đối đơn giản nhưng cần phải tham khảo đầy đủ tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.Dưới đây là cách hiệu chuẩn cân, giúp các bạn dễ dàng điều chỉnh và thao tác một cách nhanh chóng và chính xác.

1.Các bước CAL cân điện tử đếm CUXII.

B1: Nhấn phím và giữ phím MODE trong khoảng 5-6 giây, màn hình hiển thị FUNC, tiếp tục giữ cho tới khi màn hình hiển thị CAL.

B2: Nhấn phím T, với phím vẫn giữ xuống, chỉ cần nhấn phím MODE, sau đó nhấn cả hai phím với nhau.

B3: Màn hình sẽ hiển thị đơn vị X, chọn đơn vị cân với các thông số từ 0 tới 2 bằng phím T. Sau khi chọn xong thông số, nhấn phím MODE.

B4: Sau đó màn hình sẽ hiển thị 0, chắc chắn trên cân không có tải.

B5: Sau đó màn hình sẽ hiển thị tải trọng tối đa, chúng ta nhập tải trọng và bỏ lên cân. Cân sẽ tự động điều chỉnh tự động hoàn thành.

B6: Khi  hiệu chuẩn xong, màn hình sẽ tự động trở lại chế độ cân bình thường.

2. Một số lưu ý khi hiệu chuẩn cân.

- Trong quá trình hiệu chuẩn cân, muốn thoát khỏi chế độ hiệu chuẩn, nhấn bất kỳ một phím ( RE, T) mà không nhấn phím MODE, cân sẽ trở lại chế độ hoạt động bình thường.

- O-ERR là tín hiệu báo cân vượt quá tải trọng tối đa.

- Tải trọng để cân sẵn sàng hiệu chuẩn là 50% tải trọng tối đa, tuy nhiên trong quá trình hiệu chuẩn, chúng ta có thể sử dụng mức tải sẵn có, thường tối thiểu là 10%.

  1-ERR là tín hiệu báo khi tải trọng hiệu chuẩn nhỏ hơn 50% tải trọng tối đa.

- 2- ERR sẽ xuất hiện khi tải trọng vượt quá 1% tải trọng tối đa hoặc cân xảy ra lỗi.