giỏ hàng
Cân điện tử UTE UPA Q 30kg

Cân điện tử UTE UPA Q 30kg

Giá: 1.199.000đ
Mức cân: 30kg
Nhà sản xuất: UTE
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân điện tử Ohaus T32PE

Đầu cân điện tử Ohaus T32PE

Liên hệ
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn ghế A12E 100kg

Cân bàn ghế A12E 100kg

Giá: 3.590.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn DS 166SS

Cân bàn DS 166SS

Liên hệ
Mức cân: 30kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 700kg
Nhà sản xuất: DIGI
Bảo hành: 18 tháng
Loadcell Mavin NB2

Loadcell Mavin NB2

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mavin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell VLC 110

Loadcell VLC 110

Liên hệ
Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell Zemic H8C

Loadcell Zemic H8C

Liên hệ
Nhà sản xuất: Zemic
Bảo hành: 12 tháng
Máy in cân điện tử LC LP

Máy in cân điện tử LC LP

Liên hệ
Nhà sản xuất: LC
Bảo hành: 12 tháng
Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius Entris 224i-1S

Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius Entris 224i-1S

Liên hệ
Mức cân: 220g
Sai số: 0.0001g
Bảo hành: 18 tháng
Nhà sản xuất: Sartorius
Máy in GP3120TN

Máy in GP3120TN

Liên hệ
Nhà sản xuất: Gprinter
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell Mavin NS2,NS4

Loadcell Mavin NS2,NS4

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mavin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell Mavin NA3

Loadcell Mavin NA3

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mavin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell Mavin NA4

Loadcell Mavin NA4

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mavin
Bảo hành: 12 tháng
Bảng đèn cân điện tử

Bảng đèn cân điện tử

Liên hệ
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng
Cân điện tử OS1000

Cân điện tử OS1000

Liên hệ
Mức cân: 1kg
Nhà sản xuất: Furi
Bảo hành: 12 tháng
Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell KM-02A

Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell KM-02A

Liên hệ
Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell VLC 100

Loadcell VLC 100

Liên hệ
Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 12 tháng
Cân ghế điện tử 200kg TPS200DH

Cân ghế điện tử 200kg TPS200DH

Liên hệ
Mức cân: 200kg
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Cân xe tải 60 tấn

Cân xe tải 60 tấn

Liên hệ
Loại sản phẩm: Cân xe tải
Bảo hành: 24 tháng
Quả cân chuẩn M1 50g

Quả cân chuẩn M1 50g

Liên hệ
Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 18 tháng