giỏ hàng
Cân xe nâng TPS550DH

Cân xe nâng TPS550DH

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Cân xe nâng hàng

Cân xe nâng hàng

Liên hệ
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Cân heo điện tử

Cân heo điện tử

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: VIETNAM
Bảo hành: 18 tháng
Cân trâu bò điện tử

Cân trâu bò điện tử

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: VIETNAM
Bảo hành: 18 tháng
Cân động vật

Cân động vật

Liên hệ
Nhà sản xuất: QTS
Bảo hành: 18 tháng
Cân sàn điện tử 500kg

Cân sàn điện tử 500kg

Liên hệ
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Cân KSB

Cân KSB

Liên hệ
Mức cân: 600g, 1kg, 3kg, 6kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Cân treo móc cẩu OCS K

Cân treo móc cẩu OCS K

Liên hệ
Mức cân: 20 tấn, 30 tấn
Nhà sản xuất: OCS
Bảo hành: 18 tháng
Cân treo Caston THZ

Cân treo Caston THZ

Liên hệ
Mức cân: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Cân bỏ túi POCKET FEM

Cân bỏ túi POCKET FEM

Liên hệ
Mức cân: 200g
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 12 tháng
Cân điện tử mini

Cân điện tử mini

Liên hệ
Mức cân: 100g
Nhà sản xuất: MH
Bảo hành: 12 tháng
Cân bỏ túi YA 102 OHAUS

Cân bỏ túi YA 102 OHAUS

Liên hệ
Mức cân: 100, 300g, 500g
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 12 tháng
Cân bỏ túi giá rẻ

Cân bỏ túi giá rẻ

Liên hệ
Mức cân: 100g, 200g
Nhà sản xuất: MH
Bảo hành: 12 tháng
Cân bỏ túi hộp thuốc

Cân bỏ túi hộp thuốc

Liên hệ
Mức cân: 100g, 600g
Nhà sản xuất: MH
Bảo hành: 12 tháng
Cân xe tải di động

Cân xe tải di động

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 12 tháng
Cân tính tiền CAS ER JR

Cân tính tiền CAS ER JR

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Cân đếm AC

Cân đếm AC

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Cân in nhãn CL5000-B

Cân in nhãn CL5000-B

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng