giỏ hàng
Cân sàn điện tử TD-W1

Cân sàn điện tử TD-W1

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử OHAUS PA 323

Cân điện tử OHAUS PA 323

Liên hệ
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân Din III Amcell

Đầu cân Din III Amcell

Liên hệ
Nhà sản xuất: Amcell
Bảo hành: 12 tháng
Cân điện tử đếm JS AZM

Cân điện tử đếm JS AZM

Liên hệ
Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 18 tháng
Cân thủy sản

Cân thủy sản

Liên hệ
Loại sản phẩm: Cân thủy sản
Nhà sản xuất: Mettler
Bảo hành: 12 tháng
Cân treo TDC-L

Cân treo TDC-L

Liên hệ
Mức cân: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân sàn điện tử Rinstrum R320

Cân sàn điện tử Rinstrum R320

Liên hệ
Nhà sản xuất: Rinstrum
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử DIGI DS

Cân điện tử DIGI DS

Liên hệ
Nhà sản xuất: DIGI
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử OHAUS PA224

Cân điện tử OHAUS PA224

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử CKW55

Đầu cân điện tử CKW55

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử LF Series

Cân điện tử LF Series

Liên hệ
Nhà sản xuất: Vibra
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn điện tử 5 tấn

Cân bàn điện tử 5 tấn

Liên hệ
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành : 18 tháng
Đầu cân AD-4401

Đầu cân AD-4401

Liên hệ
Loại sản phẩm: Đầu cân điện tử
Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân điện tử AD-4401A AND

Đầu cân điện tử AD-4401A AND

Liên hệ
Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn điện tử TPS DH

Cân bàn điện tử TPS DH

Liên hệGiá: Từ 2,799,000 - 6,299,000đ
Mức cân: 30kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành : 18 tháng
Cân treo điện tử OCS JJE

Cân treo điện tử OCS JJE

Liên hệ
Mức cân: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: OCS
Bảo hành: 18 tháng
Cân sàn điện tử A9P

Cân sàn điện tử A9P

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích MARCUS TDF-A

Cân phân tích MARCUS TDF-A

Liên hệ
Mức cân: 300g, 600g, 1kg, 2kg, 3kg
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử GS SHINKO GS322N

Cân điện tử GS SHINKO GS322N

Liên hệ
Nhà sản xuất: SHINKO
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử Valor 2000

Cân điện tử Valor 2000

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng