giỏ hàng
Cân chống nước HL-WP

Cân chống nước HL-WP

Liên hệ
Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng
Cân JZC TSE

Cân JZC TSE

Liên hệ
Mức cân: 3kg, 6kg, 15kg, 30kg
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích MARCUS TDT-A

Cân phân tích MARCUS TDT-A

Liên hệ
Mức cân: 300g, 600g, 1kg, 2kg, 3kg
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử JWL

Cân điện tử JWL

Liên hệ
Mức cân: 3kg, 6kg, 15kg, 30kg
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng
Cân sàn điện tử TD-WI 1

Cân sàn điện tử TD-WI 1

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử R420

Đầu cân điện tử R420

Liên hệ
Nhà sản xuất: Rinstrum
Bảo hành: 12 tháng
Cân đếm điện tử ALH3 Excell

Cân đếm điện tử ALH3 Excell

Liên hệ
Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử đếm số lượng HZL

Cân điện tử đếm số lượng HZL

Liên hệ
Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 18 tháng
Cân sàn điện tử TD-WI P

Cân sàn điện tử TD-WI P

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân chống nước YSW

Cân chống nước YSW

Liên hệ
Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 12 tháng
Cân bàn điện tử 2 tấn

Cân bàn điện tử 2 tấn

Liên hệ
Mức cân: 2 tấn
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Cân HAE

Cân HAE

Liên hệ
Mức cân: 3kg, 6kg, 15kg, 30kg
Nhà sản xuất: MACS
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích MARCUS TDP-A

Cân phân tích MARCUS TDP-A

Liên hệ
Mức cân: 300g, 600g, 1kg, 2kg
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử OHAUS PA413

Cân điện tử OHAUS PA413

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Cân treo điện tử 10 tấn

Cân treo điện tử 10 tấn

Liên hệ
Mức cân: 10 tấn
Nhà sản xuất: OCS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân TD-WI

Đầu cân TD-WI

Liên hệ
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng
Cân phân tích YS OHAUS

Cân phân tích YS OHAUS

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Cân treo 15 tấn FJ2

Cân treo 15 tấn FJ2

Liên hệ
Mức cân: 15 tấn
Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử Valor 1000

Cân điện tử Valor 1000

Liên hệ
Mức cân: 3kg, 6kg, 15kg, 30kg
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn điện tử 3 tấn

Cân bàn điện tử 3 tấn

Liên hệ
Mức cân: 3 tấn
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng