giỏ hàng
Bộ chỉ thị T72xW

Bộ chỉ thị T72xW

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân  điện tử TD-W

Đầu cân điện tử TD-W

Liên hệ
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng
Cân bàn điện tử TD-W

Cân bàn điện tử TD-W

Liên hệ
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích SPS

Cân phân tích SPS

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Cân thông dụng CL OHAUS

Cân thông dụng CL OHAUS

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành : 18 tháng
Cân sàn điện tử YHT3

Cân sàn điện tử YHT3

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử AX622/E

Cân điện tử AX622/E

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử TD-P1

Đầu cân điện tử TD-P1

Liên hệ
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 12 tháng
Cân bàn điện tử DB-1H CAS

Cân bàn điện tử DB-1H CAS

Liên hệ
Mức cân: 15kg, 30kg, 60kg, 150kg, 200kg
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Cân sàn điện tử A12

Cân sàn điện tử A12

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất : Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Cân treo FJ3 Excell

Cân treo FJ3 Excell

Liên hệ
Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 18 tháng
Cân trang sức PAJ 1003

Cân trang sức PAJ 1003

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích HZF- A

Cân phân tích HZF- A

Liên hệ
Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử HZQ

Cân điện tử HZQ

Liên hệ
Nhà sản xuất: HZ
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử TD-I1

Đầu cân điện tử TD-I1

Liên hệ
Nhà sản xuất : Marcus
Bảo hành: 12 tháng
Cân bàn đếm Jadever 700C

Cân bàn đếm Jadever 700C

Liên hệ
Mức cân: 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng
Cân treo điện tử JC Jadever

Cân treo điện tử JC Jadever

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích PN

Cân phân tích PN

Liên hệ
Nhà sản xuất: AWS USA
Bảo hành: 18 tháng
Cân kỹ thuật PA OHAUS

Cân kỹ thuật PA OHAUS

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử Carat PAJ2003

Cân điện tử Carat PAJ2003

Liên hệ
Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng