giỏ hàng
Cân Ohaus Navigator

Cân Ohaus Navigator

Liên hệ
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Bộ quả cân chuẩn F1 1g 1kg

Bộ quả cân chuẩn F1 1g 1kg

Liên hệ
Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành : 18 tháng
Cân bàn Yaohua T7E 100kg

Cân bàn Yaohua T7E 100kg

Giá: 2.990.000đ
Mức cân: 100kg
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng
Loadcell OBU 3-30KG

Loadcell OBU 3-30KG

Liên hệ
Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT ASP6-E3

Loadcell PT ASP6-E3

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT LCBB

Loadcell PT LCBB

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT 1000

Loadcell PT 1000

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Mắt trâu dành cho loadcell

Mắt trâu dành cho loadcell

Liên hệ
Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT ASP6-F

Loadcell PT ASP6-F

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT PSB

Loadcell PT PSB

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT ASB

Loadcell PT ASB

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell HBM PW4M

Loadcell HBM PW4M

Liên hệ
Nhà sản xuất: HBM
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT ASP6-G

Loadcell PT ASP6-G

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell PT ASP6-E

Loadcell PT ASP6-E

Liên hệ
Nhà sản xuất: PT
Bảo hành: 12 tháng
Hộp nối tín hiệu loadcell 4-6-8

Hộp nối tín hiệu loadcell 4-6-8

Liên hệ
Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell DBBP

Loadcell DBBP

Liên hệ
Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell CBES

Loadcell CBES

Liên hệ
Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell OBBS

Loadcell OBBS

Liên hệ
Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell CDBH

Loadcell CDBH

Liên hệ
Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell OSBK

Loadcell OSBK

Liên hệ
Nhà sản xuất: Bongshin
Bảo hành: 12 tháng