giỏ hàng
Loadcell LAB 20kg

Loadcell LAB 20kg

Liên hệ
Mức cân: 20kg
Nhà sản xuất: LCT
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell cân Super SS 40kg

Loadcell cân Super SS 40kg

Liên hệ
Mức cân: 40kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell cân Super SS 6kg

Loadcell cân Super SS 6kg

Liên hệ
Mức cân: 6kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell cân Super SS 15kg

Loadcell cân Super SS 15kg

Liên hệ
Mức cân: 15kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell cân Super SS 3kg

Loadcell cân Super SS 3kg

Liên hệ
Mức cân: 3kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Loadcell cân Super SS 10kg

Loadcell cân Super SS 10kg

Liên hệ
Mức cân: 10kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Cân điện tử JWO JADEVER

Cân điện tử JWO JADEVER

Liên hệ
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng
Loadcell cân Super SS 20kg

Loadcell cân Super SS 20kg

Liên hệ
Mức cân: 20kg
Nhà sản xuất: China
Bảo hành: 12 tháng
Cân điện tử đếm Ranger count 2000

Cân điện tử đếm Ranger count 2000

Liên hệ
Mức cân: 3kg, 6kg, 15kg, 30kg
Nhà sản xuất: Ohaus
Bảo hành: 18 tháng
Cân bàn xách tay PB

Cân bàn xách tay PB

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Bộ chỉ thị IND231/IND236

Bộ chỉ thị IND231/IND236

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng
Cân trâu bò điện tử

Cân trâu bò điện tử

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: VIETNAM
Bảo hành: 18 tháng
Cân tính tiền CAS AP-1

Cân tính tiền CAS AP-1

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Bảng giá cân treo điện tử mới nhất

Bảng giá cân treo điện tử mới nhất

Liên hệ
Nhà sản xuất: OCS
Bảo hành : 18 tháng
Cân sấy ẩm Shimadzu MOC63u

Cân sấy ẩm Shimadzu MOC63u

Liên hệ
Mức cân: 60g
Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân điện tử  JADEVER JWI-501

Đầu cân điện tử JADEVER JWI-501

Liên hệ
Loại sản phẩm: Đầu cân điện tử
Nhà sản xuất: JADEVER
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử JADEVER SNUG III

Cân điện tử JADEVER SNUG III

Liên hệ
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng
Cân đơn giản ED-H

Cân đơn giản ED-H

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Cân điện tử đếm JCO JADEVER

Cân điện tử đếm JCO JADEVER

Liên hệ
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử AND AD-4405A

Đầu cân điện tử AND AD-4405A

Liên hệ
Nhà sản xuất: A&D
Bảo hành: 18 tháng