giỏ hàng
Cân sàn TPS DH

Cân sàn TPS DH

Liên hệ
Mức cân: 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân SI Smart Label

Đầu cân SI Smart Label

Liên hệ
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân Jadever JWI 2100

Đầu cân Jadever JWI 2100

Liên hệ
Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân TPS SI Smart

Đầu cân TPS SI Smart

Liên hệ
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân TPS PWE

Đầu cân TPS PWE

Liên hệ
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 12 tháng
Cân TPS DS

Cân TPS DS

Liên hệ
Mức cân: 3kg, 6kg, 15kg, 30kg
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân Yaohua A9P

Đầu cân Yaohua A9P

Liên hệ
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân Keli D2008FA

Đầu cân Keli D2008FA

Liên hệ
Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng
Cân đếm SCT

Cân đếm SCT

Liên hệ
Mức cân: 300g, 600g, 1200g, 1500g
Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 18 tháng
Cân treo Wireless WHL7

Cân treo Wireless WHL7

Liên hệ
Mức cân: 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn, 30 tấn
Nhà sản xuất: TPS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử Yaohua XK3190 T7E

Đầu cân điện tử Yaohua XK3190 T7E

Liên hệ
Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 12 tháng
Cân CAS SW-1S(ID-U)

Cân CAS SW-1S(ID-U)

Liên hệ
Mức cân: 2kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân XK3118K8

Đầu cân XK3118K8

Liên hệ
Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân Keli XK3118T1

Đầu cân Keli XK3118T1

Liên hệ
Nhà sản xuất: Keli
Bảo hành: 12 tháng
Đầu cân điện tử CI-1500A/1560A

Đầu cân điện tử CI-1500A/1560A

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử CAS CI-1580A

Đầu cân điện tử CAS CI-1580A

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Đầu cân điện tử CAS DH

Đầu cân điện tử CAS DH

Liên hệ
Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích Marcus TDT A+

Cân phân tích Marcus TDT A+

Liên hệ
Mức cân: 100g, 200g, 300g
Sai số : 0.001g
Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng
Cân phân tích ME

Cân phân tích ME

Liên hệ
Nhà sản xuất: Mettler Toledo
Bảo hành: 18 tháng
Cân mủ cao su HL-100

Cân mủ cao su HL-100

Liên hệ
Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 12 tháng