giỏ hàng

RS 232 và ứng dụng trong cân điện tử

RS 232 là gì?

Cổng RS 232 là thuật ngữ dùng để chỉ cổng nối tiếp ( serial port). Đây là một cổng thông dụng để kết nối máy tính với các thiết bị ngoại vi.Người ta hay gọi cổng này là cổng COM1, COM2.

Việc tiến hành truyền dữ liệu qua cổng COM được tiến hành theo cách nối tiếp, nghĩa là các bit dữ liệu được truyền nối tiếp nhau trên một đường dẫn, loại truyền này thường dùng cho các ứng dụng yêu cầu  với khoảng cách lớn bởi vì khả năng gây nhiễu là nhỏ hơn đáng kể so với cổng song song( máy in).

Cổng COM có 2 dạng:  đầu nối DB25( 25 chân) và đầu nối DB9( 9 chân )

 

Ý nghĩa các chân được mô tả như sau:

D25 D9 Tín
hiệu
Hướng
truyền
Mô tả
1 - - - Protected ground: nối đất bảo vệ
2 3 TxD  DTE -> DCE Transmitted data: dữ liệu truyền
3 2 RxD  DCE -> DTE Received data: dữ liệu nhận
4 7 RTS  DTE -> DCE Request to send: DTE yêu cầu truyền dữ liệu
5 8 CTS  DCE -> DTE Clear to send: DCE sẵn sàng nhận dữ liệu
6 6 DSR  DCE -> DTE Data set ready: DCE sẵn sàng làm việc
7 5 GND  - Ground: nối đất (0V)
8 1 DCD  DCE->DTE Data carier detect: DCE phát hiện sóng mang
20 4 DTR  DTE->DCE Data terminal ready: DTE sẵn sàng làm việc
22 9 RI  DCE->DTE Ring indicator: báo chuông
23 - DSRD  DCE->DTE Data signal rate detector: dò tốc độ truyền
24 - TSET  DTE->DCE Transmit Signal Element Timing: tín hiệu định thời
truyền đi từ DTE
15 -  TSET  DCE->DTE Transmitter Signal Element Timing: tín hiệu định thời
truyền từ DCE để truyền dữ liệu
17 - RSET  DCE->DTE Receiver Signal Element Timing: tín hiệu định thời
truyền từ DCE để truyền dữ liệu
18 - LL   Local Loopback: kiểm tra cổng
21 - RL  DCE->DTE Remote Loopback: Tạo ra bởi DCE khi tín hiệu nhận
từ DCE lỗi
14 - STxD  DTE->DCE Secondary Transmitted Data
16 - SRxD  DCE->DTE Secondary Received Data
19 - SRTS  DTE->DCE Secondary Request To Send
13 - SCTS  DCE->DTE Secondary Clear To Send
12 - SDSRD  DCE->DTE Secondary Received Line Signal Detector
25 - TM   Test Mode
9 -     Dành riêng cho chế độ test
10 -     Dành riêng cho chế độ test
11       Không dùng
 

Tốc độ baud là một tham số đặc trưng của  RS 232, tham số chính là tham số đặc trưng cho quá trình truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp RS 232  là tốc độ truyền nhận dữ liệu hay còn gọi là tốc độ bít. Tốc độ bit được định nghĩa là số bit truyền trong 1 giây, tốc độ bên phát phải cùng với tốc độ bên thu.

Một số tốc độ bit thường dùng là 600, 1200, 4800, 9600.....

Ứng dụng RS 232 trong cân điện tử:

Trong cân điện tử cổng giao tiếp RS 232 thường dùng để kết nối máy tính với màn hình hiển thị cân, sử dụng phần mềm, kết nối máy in, hay bảng đèn hiển thị, chủ yếu dùng trong cân xe tải, cân sàn điện tử, và đặc biệt là cân vàng.