giỏ hàng

Thông tư 22 về quy định ngành vàng

Theo đó, Điều 4 của Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 được sửa lại như sau:
       
Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN Quyết định đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN
1. Bảng 1 Điểm a Khoản 1 Điều 4 1. Bảng 1 Điểm a Khoản 1 Điều 4 được sửa lại như sau
Mức cân Giá trị độ chia điểm (e) của cân Mức cân Giá trị độ chia điểm (e) của cân
Đến 500g ≤ 1mg       (0.001g) Đến 200g ≤ 1mg    (0.001g)
>500g đến 3kg ≤ 10mg     (0.01g) >200g đến 3kg ≤ 10mg  (0.01g)
>3kg đến 10 kg ≤100mg    (0.1g) >3kg đến 10 kg ≤100mg  (0.1g)
>10kg ≤1g >10kg ≤1g
Mức cân: thay thế “ 500g” bằng “ 200g”
2. Bảng 2 Khoản 3 Điều 4 2. Bảng 2 Khoản 3 Điều 4 được sửa lại như sau
Khối lượng vàng (m)
Giới hạn sai số (S)
 
 
Khối lượng vàng (m)
Giới hạn sai số (S)
 
 
Theo gam (g) Theo miligam (mg) Theo gam (g) Theo miligam (mg)
30 12.5 30 13       (0.013g)
50 17 50 17        (0.017g)
100 30 100 30        (0.03g)
200 56 200 56        (0.056g) 
300 81 300 80        (0.08g)
500 131 500 130      (0.13g)
Theo kilôgam (kg)   Theo kilôgam (kg)  
1 240 1 240
1.5 350 1.5 350
2 425 2 430
3 575 3 600
5 900 5 900
6 1050 6 1100
  Theo kết quả đo   Theo kết quả đo
Lớn hơn 6 0,0175% Lớn hơn 6 0,0175%
Giới hạn sai số (S) của Bảng 2 thay thế “12.5” bằng “13”; “ 81” bằng “80”; “131” bằng “130”; “425” bằng “430”; “575” bằng “600”; “1050” bằng “1100”
Điểm a Khoản 3 Điều 4 thay thế công thức “S =(12.530*m)” bằng công thức “S=(13:30) *m)”
        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Để xem nội dung chi tiết Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN và Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN xin vui lòng truy cập Website: tdc-dongnai.gov.vn – Mục văn bản pháp luật.