Cân điện tử OHAUS

Cân điện tử OHAUS VALOR 4000

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân trang sức PAJ 1003

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân phân tích 4 số lẻ AX

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử Carat PAJ2003

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử SPX123

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử SPX223

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử Valor 3000

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử TAJ Gold Series

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử SPJ GOLD Series

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử AX622/E

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử Valor 2000

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Bộ chỉ thị T32XW

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 12 tháng

Bộ chỉ thị OHAUS T24PE

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 12 tháng

Đầu cân điện tử CKW55

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Bộ chỉ thị T72xW

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Bộ chỉ thị T71XW

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử SPX222

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu