giỏ hàng

Cân phân tích - Quy trình hiệu chuẩn

Cân phân tích Quy trình hiệu chuẩn.

Hiện này cân phân tích được sử dụng rất phổ biến trong sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp, cân phân tích có đặc điểm là độ nhạy cao, cân trọng lượng và sai số rất nhỏ nên yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối, thông thường các doanh nghiệp nên hiệu chuẩn cân phân tích 1 lần/năm để bảo đảm độ chính xác của cân, dưới đây là quy trình hiệu chuẩn cân phân tích do ban đo lường TC 9 "Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng" biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

/hoanghung/5/files/b85d1097-b641-47c1-b862-3fa363d58cf5.pdf