giỏ hàng

Cân điện tử và những thuật ngữ kỹ thuật(P1)

Cân điện tử là một thiết bị phổ biến trong ngành công nghiệp, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Việc sử dụng một chiếc cân điện tử cũng tương đối dễ dàng nhưng để hiểu hết các thông số trong thiết bị cân điện tử thì không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Bài viết dưới đây sẽ giải thích một số từ ngữ kỹ thuật chuyên ngành trong cân điện tử, giúp bạn hiểu hơn về chiếc cân điện tử, qua đó có thể lựa chọn và sử dụng cân điện tử một cách chính xác và hiệu quả nhất.

candientu

1. Accuracy( Độ chính xác)

Độ chính xác là một chủ đề nóng của cuộc tranh luận trong ngành công nghiệp nặng vì việc sử dụng thuật ngữ này khác nhau giữa các chuyên gia cân.Độ chính xác thường được biểu thị theo tỷ lệ phần trăm và điều quan trọng là phải xác định tỷ lệ phần trăm là toàn bộ mức tải (% FS) hoặc tỷ lệ đọc thực (% AR).

Tất cả các thiết bị đo lường có một số mức độ không chính xác vì độ chính xác vô hạn không bao giờ có thể đạt được.  Một số yếu tố chính góp phần vào độ chính xác của quy mô là khả năng đọc, tính lặp lại, tuyến tính, và độ không chắc chắn của phép đo.Độ chính xác của thiết bị cân chỉ có thể được xác định bằng cách kiểm tra trực tiếp thiết bị tại vị trí sử dụng dự kiến.

Thông thường khi tính chính xác của thuật ngữ được áp dụng cho cân,  ý nghĩa dự kiến là không chính xác. Vì vậy, nếu một nhà sản xuất cân điện tử tuyên bố độ chính xác của 1% F.S, nghĩa là cân  có lỗi ít hơn 1% mức  cân  tối đa nếu thang đo đã được điều chỉnh đúng.

2. Repeatability( Độ lặp lại)

Đây là khả năng của cân để hiển thị các kết quả phù hợp trong các điều kiện tương tự. Để xác định khả năng lặp lại của cân , trọng lượng thử cần được cân nhắc 10 lần một cách nhất quán. Các giá trị kết quả được ghi nhận và sử dụng để tính độ lệch tiêu chuẩn. Giá trị lệch chuẩn này được sử dụng để biểu thị sự lặp lại.
 
3. Reproducibility( Khả năng sản xuất)
 
Đây là khả năng của cân  để cho thấy kết quả phù hợp trong điều kiện thay đổi.
 
4. Adjustment ( Sự điều chỉnh)
 
Cài đặt hoạt động được thực hiện trên hệ thống đo để nó cung cấp chỉ dẫn theo quy định tương ứng với các giá trị cho một số lượng sẽ được đo. Cân có thể bị hao mòn liên tục theo thời gian có thể làm giảm độ chính xác. Điều chỉnh hiệu chỉnh độ chính xác của cân  để nó nằm trong dung sai  thiết bị. Nhiều lần mọi người tham khảo hiệu chuẩn khi họ thực sự có nghĩa là điều chỉnh. Hiệu chuẩn chỉ đề cập đến quá trình đo lường một tiêuchuẩn đã biết để xác định sai số của phép đo của thang đo.