Cân vàng

Cân vàng Shimadzu ATX/ATY Series

Nhà sản xuất: Shimadzu
Bảo hành: 18 tháng

Cân điện tử FZ-300i AND

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 18 tháng

Cân TE214S Sartorius

Nhà sản xuất: Sartorius
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng PA OHAUS

Nhà sản xuất: OHAUS
Bảo hành: 18 tháng

Cân thử tuổi vàng

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng SJ Shinko

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng điện tử DJ Shinko

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng AJ Shinko

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng CT Vibra

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng LN Vibra

Nhà sản xuất: ShinkoVibra
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng GF AND

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 18 tháng

Cân vàng điện tử EK-I AND

Nhà sản xuất: AND
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu